Kurumsal Bilgilendirme: Beşeri Tibbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Türkiye’de ruhsatlandırılmamış/izin verilmemiş ürünlere ve onaylı kullanım alanları dışında kalan konulara dair tıbbi bilgi ve bilimsel makaleler, yalnızca hekim, diş hekimi ve eczacıların yazılı isteği üzerine ruhsat/izin sahibinin bilim servisi tarafından bizzat yapılan iletişim ile sağlanabilir. Bununla, sağlık meslek mensuplarının tıbbi ürünün terapötik değeri hakkında kendi görüşlerini oluşturmasına yardımcı olacak yönde, ürünün özellikleri hakkında yanıltıcı, abartılı ya da doğruluğu kanıtlanmamış veya beklenmeyen riskli durumlara neden olabilecek bilgilerden uzak durulması, onaylı kullanım alanlarında yer alan bilgi ve verilerin belirtilmesi sayesinde, bilimsel kaynağına atıfla verilen kanıta dayalı tıbbi bilgilerle ilgili tıbbi ürünün gereksiz ve yanlış yönde kulanılmasının teşvik edilmemesi sağlanacaktır.

 

Advers olay: Tıbbi ürün kullanımından sonra gelişen, istenmeyen tüm olaylardır.
- Ciddiyete bakılmaksızın                          - Nedenselliğe bakılmaksızın
- KÜB/KT’de yazsın yazmasın                    - Bildiren kişinin niteliğine bakılmaksızın
- Tüm ölümler

Advers Olay Tipleri:
- Endikasyon dışı kullanım
- Etkisizlik
- Gebelik ve laktasyon
- İlaç kullanım hataları
- İlaç suistimali- Yanlış kullanımı
- İlacın yanlış uygulanması /ilaç dağıtım hataları / (medication error)
- Doz aşımı
- Progresyon & Hastalığın ağırlaşması
- Mesleki maruziyet
- Geri çekilme-yoksunluk semptomları
- Medical cihaz ile ilgili olaylar
- İlaç- ilaç ve gıda etkileşimleri
- Beklenmeyen Fayda
- İlaç aracılığıyla enfeksiyöz hastalık bulaşması

*15.04.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik madde 6’ya istinaden Hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan advers reaksiyonların spontan bildirimi, advers reaksiyonları gözlemleyen sağlık mesleği mensubunun mesleki sorumluluğudur ve madde 21'de bu sorumluluk "Sağlık mesleği mensupları, ilaç kullanımı ile ortaya çıkan ve ilaca bağlı olabileceği düşünülen advers reaksiyonları, doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile on beş gün içinde TÜFAM’a bildirirler." şeklinde de yer almaktadır.*

 

Yanıtınız [email protected] adresinden size ulaştırılacaktır. Mailin size 5 iş günü içerisinde ulaşmaması durumunda Önemsiz E-posta (Spam) klasörünüzü kontrol ediniz.

×

Ask Speakers