“Tüm advers olaylar raporlanmalıdır. Her türlü şüpheli advers reaksiyon için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Risk Yönetim Dairesi, Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ni (e-posta: [email protected]; faks: 0312 218 35 99; tel: 0312 218 30 00 ve 0800 314 00 08) ve/veya Novartis ruhsatlı ürünlerle ilgili tüm advers olaylar (advers reaksiyonlar ve özel durumlar dahil) [email protected] adresi aracılığıyla Novartis Hasta Güvenliği Departmanına raporlama yapılması önerilir .

Ayrıca advers reaksiyonlar, çalıştığınız sağlık kuruluşunda var ise, görevli “Farmakovijilans İrtibat Noktası” aracılığıyla da Sağlık Bakanlığı’na bildirilebilir.

×

Ask Speakers