Novartis’te Gizlilik

Kişisel verilerin sorumlu kullanımı Novartis için temel bir değerdir.

Bu çerçevede Novartis Türkiye, başta 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) olmak üzere geçerli olan ilgili tüm gizlilik yasalarına eksiksiz bir şekilde uyar.

 

Gizlilik Politikası

Son Güncelleme: 2 Aralık 2021

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (“Novartis”), veri sorumlusu sıfatıyla bu internet sitesindeki kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Bu Gizlilik Politikasında “Novartis”, “biz” veya “bizi” ifadeleri Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  anlamına gelir.

Bu internet sitesini ziyaret eden kişiler hakkında bilgi (“kişisel veri”) toplama yöntemlerimizi, kişisel verileri ne şekilde tuttuğumuzu ve kullandığımızı ve gizlilik haklarınıza nasıl saygı duyduğumuzu tarif eden bu Gizlilik Politikasını dikkatle okumanızı rica ederiz.

Bu internet sitesinde zaman zaman yeni bir gizlilik politikası yayınlanarak, bu Gizlilik Politikasında değişiklik veya güncelleme yapabiliriz.

1. Bu internet sitesinde hangi kişisel veriler toplanmaktadır?

Bu internet sitesine kayıt olduğunuzda isim, soyadı, e-posta adresi, meslek, branş, uzmanlık, ilgi alanı, çalıştığınız kurum ve diploma numarası bilgilerinizi toplarız.

Bu internet sitesinde ayrıca Çerezler bölümünde tanımlanan şekilde çerezler ve analiz araçları da kullanılmaktadır.

2. Bu internet sitesinde neden kişisel veriler toplanmaktadır?

Bu internet sitesi, Türkiye’deki sağlık mesleği mensuplarına yönelik olarak hazırlanmıştır ve kişisel veriler, site içeriğine erişimi kontrol etmek amacıyla toplanmaktadır. Kabul ettiğiniz takdirde; ürünlerimiz, programlarımız, toplantılarımız ve etkinliklerimiz ile ilgi duyabileceğiniz tedavi alanlarındaki hizmetlerimiz hakkında size bilgi gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayacağız. Kişisel veriler ayrıca https://www.novartis.com.tr/hakkimizda/iletisim/iletisim-formu  adresinde bulunan Sağlık Meslek Mensupları için Aydınlatma Metni belgemizde tanımlanan amaçlarla da kullanılabilir. Yasal bir gerekçesi olmadıkça kişisel veriler tarafımızca işlenmeyecek ve kişisel verileriniz yalnızca aşağıdaki kriterlere uyulduğu takdirde tarafımızca işlenecektir:

  • Önceden onayınızın alınmış olması.
  • Size karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek veya talebiniz üzerine sözleşme öncesi işlemleri gerçekleştirebilmek için verileri işlemenin gerekli olması.
  • Yasal ve idari yükümlülüklerimize uyabilmek için verileri işlemenin gerekli olması.
  • Bu internet sitesine erişimin kontrol edilmesine ilişkin meşru menfaatlerimiz açısından ve ürünlerimiz, programlarımız, toplantılarımız ve etkinliklerimiz ile hizmetlerimiz hakkında size bilgi verebilmemiz için gerekli olması. Meşru internet ile sizin gizliliğiniz arasındaki dengeyi daima korumaya çalışmaktayız.

Gizlilik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize başvurabilirsiniz

3. Kimlerin kişisel verilerinize erişimi vardır ve bu veriler kimlere aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında ve https://www.novartis.com.tr/hakkimizda/iletisim/iletisim-formu adresinde bulunan Sağlık Meslek Mensupları için Aydınlatma Metninde belirtilenler dışında üçüncü taraflara aktarılmayacak, paylaşılmayacak ve satılmayacaktır. Sizden topladığımız kişisel veriler ayrıca Novartis’in bulunduğu ülke dışında, kişisel verilere aynı seviyede korumaya sağlamayan başka bir ülkede de işlenebilir, erişilebilir veya depolanabilir. Kişisel verileriniz farklı yargı yerlerinde bulunan ülke dışındaki grup şirketlerimize iletildiğinde, kişisel verilerinizin korunduğundan emin olmak için Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliğinin tabi olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gerektirdiği seviyede koruma uygulayacak ve politika ve standartlarımıza uygun hareket edilip aktarılacaktır. Kişisel verilerin yurtdışına aktarımı konusunda ek bilgi talep edebilirsiniz.

4. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?

Kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak amacıyla, gereken idari ve teknik tedbirler uygulanmaktadır. Bu tedbirler teknolojinin son gelişme durumunu, uygulama maliyetini, verinin niteliğini ve işleme riskini dikkate alarak belirlenir. Bu tedbirlerin amacı, kişisel verilerinizi sehven veya yasadışı imha veya tahrifata, sehven kayba, yetkisiz açıklamaya ve erişime ve diğer yasadışı işlem biçimlerine karşı korumaktır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımızca yalnız bu verileri toplama amacını yerine getirmek veya yasal ve idari gerekliliklere uyabilmek için gerekli olduğu süreyle, https://www.novartis.com.tr/hakkimizda/iletisim/iletisim-formu adresinde bulunan Sağlık Meslek Mensupları için Aydınlatma Metnine uygun olarak saklanır.

6. Haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre kullanma hakkına sahipsiniz. Eğer bir sorunuz varsa veya KVKK md. 11’de belirtilen haklarınızı kullanmayı istiyorsanız, kimlik tespiti amacıyla kimliğinizin bir kopyası ile birlikte [email protected] adresine bir e-posta gönderebilirsiniz veya Novartis’in “Suryapı & Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:6 34805 Kavacık, Beykoz, İstanbul” adresine başvuru yapabilirsiniz. Söz konusu verileri sadece kimliğinizin doğrulanması için kullanacağız ve doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra bu kopyaları saklamayacağız.

 
×

Ask Speakers