Metaverse ve Sağlık: Tarihsel olarak, sağlık hizmetlerinin temeli, bir klinisyen ile hasta arasındaki fiziksel, yüz yüze ilişki olmuştur. Bununla birlikte, teletıp ve sanal ziyaretlerin mümkün hale gelmesi, hasta-tıp profesyoneli bağlantısının internet ve dijital yöntemler aracılığıyla hayatta kalabileceğini ve büyüyebileceğini göstermiştir.

Sağlıkta Metaverse kavramı hem AR hem de VR teknolojilerinin kullanılarak dijital sağlık çözümleri sunulması şeklinde özetleyebiliriz.

Bugün itibariyle, Metaverse hızla gelişmekte olan bir kavram olmakla birlikte pek çok potansiyel uygulama açısından ümit vermektedir.

Metaverse, her biri sağlık hizmetlerini etkileme potansiyeline sahip üç büyük teknolojik devrimin bir araya gelmesidir. Bu teknolojiler dijital ikizler, blockchain ve dijital hastaneler olarak özetlenebilir. Metaverse altında bu üç teknoloji yeni tedavi yöntemleri oluşturma, tedavi maliyetlerini azaltma ve hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirme potansiyeline sahiptirler.

Dijital İkizler

Dijital ikizler, insan fizyolojisinin hem bireysel hem de popülasyon düzeyinde verilerle dijital ortamda - inşa edilmiş dijital kopyalarıdır.  Bu simülasyonlar hasta ve toplum sağlığını tehlikeye atmadan gerek hasta bazlı sağlık çözümlerinin optimize edilmesi gerekse toplum bazlı sağlık çözümlerinin maliyet etkinliğini azaltmak için kullanılabilirler.

Blockchain

Genellikle Bitcoin gibi kripto para birimlerini destekleyen teknoloji olarak bilinen blok zincirleri, aslında verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve aktarılmasını sağlayan dağıtılmış ve şifrelenmiş veritabanlarıdır. Blockchain teknolojileri dijital dünyada veri sahipliğine bir kanıt oluşturması açısından metaverse kavramının ayrılmaz bir özelliği olarak sayılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde en belirgin uygulamaları, son derece değerli sağlık verilerimizin yönetimi ve korunmasıdır. Şu anda, veriler genellikle farklı kuruluşlar arasında, veri sahipleri için hem verimsiz hem de açık bir şekilde paylaşılmaktadır.

Dijital Hastaneler

Dijital hastane kavramında hastanelerin dijital altyapıları, fiziksel altyapılarının ötesine uzanmaktadır. Akıllı bilgi sistemleri, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), sensörler, tesis kontrol sistemleri ve tıbbi cihaz kontrol sistemleri, dijital bir hastanede bulunan ileri teknolojilerin örneklerinden bazılaarıdır. Bununla beraber özel bir teknoloji ekibi, hastanenin tıbbi personeline tesisin yönetiminde ve sistemlerin, iletişimin, altyapının ve insanların entegrasyonu için yardımcı olmaktadır. Tüm bu yapı bir makine gibi tüm verilerin yardımı ile daha etkin hale getirilirken, etkinliği azaltan faktörlere eşzamanlı erişim ve düzeltme olanağı sağlaması en önemli faydalarından birisidir.

Metaverse sağlık alanında birçok potansiyeli barındırmakla beraber konu sağlık olunca etik ve gizlilik kavramlarının  iyi şekilde tanımlanması ve teknolojlerin önünü açacak şekilde önlemlerin alınması  bahsettiğimiz faydalara daha erken ve geniş kapsamlı ulaşmamızı sağlayacaktır.

×

Ask Speakers