Mevcut kullanımında, "metaverse" öncelikle insanların var olduğu, oyun oynadığı ve çalıştığı son derece sürükleyici bir sanal dünya kavramını ifade eder.
Birçok kişi Metaverse'i yeni bir terim olarak görse de Metaverse terimi yeni değildir. "Metaverse" terimi ilk olarak 1992'de Neal Stephenson'ın spekülatif kurgu romanı "Snow Crash" de ortaya çıktı. Romanda Metaverse, interneti ve artırılmış gerçekliği kullanarak tüm sanal dünyaları birbirine bağlayan paylaşılan sanal bir dünyadır ve insanlar seçtikleri avatarlarla burada var olabilmektedirler.

Metaverse ve sağlık:

Tarihsel olarak, sağlık hizmetlerinin temeli, bir klinisyen ile hasta arasındaki fiziksel, yüz yüze ilişki olmuştur. Bununla birlikte, teletıp ve sanal ziyaretlerin mümkün hale gelmesi, hasta-tıp profesyoneli bağlantısının internet ve dijital yöntemler aracılığıyla hayatta kalabileceğini ve büyüyebileceğini göstermiştir.

Sağlıkta Metaverse kavramı hem AR hem de VR teknolojilerinin kullanılarak dijital sağlık çözümleri sunulması şeklinde özetleyebiliriz.
Bugün itibariyle, Metaverse hızla gelişmekte olan bir kavram olsa da sağlık alanında halihazırda pratik uygulamalarını da görmekteyiz

Güncel Uygulamalar

Tele sağlık: diğer bir değimle uzaktan hasta muayenesi, tetkiki ve takibini sağlayan tüm tenolojiler bu kapsamda değerlendirilebilir. Fiziksel muayene gerektirmeyen (veya görsel olarak yapılabilen) rutin konsültasyonlar için doktorlar ve hemşireler, vaka yüklerinin büyük çoğunluğunu oluşturan küçük koşulların çoğunu telefon veya video görüşmesi yoluyla daha hızlı ve verimli bir şekilde teşhis edebilmektedirler. Bununla birlikte, Metaverse’in önemli bir parçası olan sanal gerçeklik teknolojileri tamamen yeni bir olasılıkları mümkün kılabilmektedir. Deneyen herkes, VR deneyimlerinin web siteleri, mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya gibi diğer sanal ortamlardan çok daha fazla "orada olma" duygusu verdiğini bilecektir.

Eğitim: Arttırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde doktorlar ve diğer sağlık personelleri, interaktif insan vücudu simülasyonları ile, tüm organları ve sistemleri hiç olmadığı kadar gerçekçi şekilde gözlemleme imkânı bulmaktadırlar.

Cerrahi: AR ve VR teknolojileri uzaktan cerrahi de dahil olmak üzere, robotik cerrahi gibi uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda, artırılmış gerçeklik, cerrahi personelin cerrahi iş akışları ve ameliyathanenin steril alanı ile daha uyumlu bilgilere erişmesini sağlamaktadır, örneğin, cerrahi birden fazla görüntüleme kaynağından gelen verilerin birleştirerek cerrahın cerrahi alanın görüş alanında gerçek zamanlı rehberlik sağlanabilmektedir.

Fiziksel Rehabilitasyon: AR ve VR oyun mekaniği, hasta-sağlık profesyoneli iletişimini geliştirmek ve takipte tedavi uyumunu artırmak için kullanılmaktadır. Örneğin, artırılmış gerçeklik, görsel eğitmenlerin rehberliğinde hastalara daha iyi fiziksel rehabilitasyon sağlamak için kullanılmaktadır.

Psikiyatri: Özellikle faydalı olabileceği bir başka alan da psikiyatrik terapidir. Ortamlar hastalara göre kişiselleştirilebilmektedir. Benzer şekilde VR, psikologlar ve psikiyatristler tarafından, hastaların kaygılarına neden olan durumlarla etkileşime girebildikleri, etkileşimin her yönünün yakından izlenebileceği ve kontrol edilebileceği güvenli ortamlar yaratılarak kaçınma terapisinde halihazırda kullanılmaktadır.

Günümüzde sağlıkta Metaverse uygulamaları sınırlı kapsamda ve erişim imkânı olan kişiler tarafından kullanılmakta olsa da tüm teknolojiler gibi yararı gösterildiğinde ve/veya potansiyeli ortaya konulduğunda yaygınlaşarak erişim imkanı ve kullanım alanları üstel şekilde artacağı öngörülmektedir.

×

Ask Speakers