Mobil sağlık (mHealth), hasta bakımını iyileştirmek ve güçlendirmek için mobil cihazların ve ilgili teknolojilerin kullanılmasıdır. Akıllı telefonların ve mobil uygulamaların yaygın kullanımı, hastaların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının sağlık bilgilerine her zaman, her yerden erişmeleri, paylaşmaları ve yönetmeleri için yeni fırsatlar yarattı. mHealth, insanlara en çok ihtiyaç duyduklarında zamanda  bilgi ve kaynaklar sağlayarak sağlıklarında daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlayabilir. Buna ek olarak, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastalardan gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak daha verimli, uygun maliyetli bakım sunmalarına yardımcı olabilir.

Zihin sağlığı, genellikle göz ardı edilen önemli bir konudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, zihinsel bozukluklar dünya çapında engelliliğin önde gelen nedenidir ve engellilikle yaşanan tüm yılların üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Bununla beraber, zihinsel sağlık sonuçlarını iyileştirmek için mobil teknolojilerin kullanılmasına artan bir ilgi olmuştur.

Son yıllarda, zihin sağlığıyla ilgili yaşanan sorunların yönetimine müdahale etmek için mHealth platformlarının kullanımında bir artış olmuştur. Sonuç olarak, mHealth platformlarının kullanımı ve klinik sonuçları ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Zihin sağlığına destek olmak için mHealth platformlarının kullanılması, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar gibi bakıma erişimi olmayan veya seyahat edemeyenlere bakım sağlamada özellikle etkili olabilir. Aynı zamanda, zihinsel sağlık hizmetlerine erişimle ilişkili damgalamayı önemli ölçüde azaltma ve ihtiyacı olanlara yardım sağlama potansiyeline sahiptir. Sonuç olarak mHealth, ihtiyaç duyan insanların sağlığını ve refahını iyileştirme, sağlık sistemi için tasarruf ve hayat kurtarma potansiyeline sahiptir.

Yapılan bir meta-analizde1, en çok anksiyete ve depresyon uygulamalarının tek başına veya tedavilere ek olarak büyük umut vaat ettiğini açık klinik avantajlarla ortaya koyulmuştur.

Depresyonun yönetimi için mHealth platformlarının kullanılması, terapi ve ilaç tedavisi gibi geleneksel hizmetlerle ilişkili zaman ve maliyetleri azaltırken, aynı zamanda bakım kalitesini de artırma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel, yüz yüze hizmetlere erişimi olmayanlar veya açıkça yardım istemeyenler gibi geleneksel hizmetlere erişemeyecek kişiler için mHealth platformlarını kullanan programların ve uygulamaların geliştirilmesine yol açmıştır.

mHealth'in kullanılmaya başlanılan bir diğer alan ise, zihin sağlığında ilk yardımdır. Zihin sağlığı ilk yardımı, acil durum yaşayan bireylere kısa süreli kriz desteği ve uzun vadeli destekleyici bakım sağlanmasıdır. Bu hizmetler bilgi sağlamayı, uygun bakımı bulmaya yardımcı olmayı veya iyileşme sürecine yardımcı olmayı içerebilir.

Bu umut verici bulgulara rağmen, mHealth platformlarının etkinliğini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli sınırlamalar vardır. Örneğin, sistematik derlemelerde yer alan çalışmaların birçoğu yüksek gelirli ülkelerde gerçekleştirilmiştir; Düşük ve orta gelirli ülkelerde az sayıda çalışma yapılmıştır. Ek olarak, çoğu çalışma sadece kısa vadeli sonuçlara odaklanmış olduğundan; uzun vadeli etkileri hala bilinmemektedir.

K:1-Lecomte T, Potvin S, Corbière M, Guay S, Samson C, Cloutier B, Francoeur A, Pennou A, Khazaal Y, Mobile Apps for Mental Health Issues: Meta-Review of Meta-Analyses JMIR Mhealth Uhealth 2020;8(5):e17458 URL: https://mhealth.jmir.org/2020/5/e17458 DOI: 10.2196/17458

×

Ask Speakers