Tıpta Değer Yaklaşımı

 • Tıpta geçtiğimiz yüzyıl boyunca yaşanan ilerlemelerle beraber, basit hastalıklardaki tedavi hedefleri ve önceliklerinin sağ kalımdan, iyileşme ile ilgili kalitatif ve kantitatif hedeflere döndüğünü gözlemlenmiştir.

 • Komplike veya kronik hastalar için tedavi hedefi olarak sağ kalım önemini devam ettirmesine karşın, onun kadar önemli olan yaşam kalitesi, ilaç uyumu gibi toplam tedavi değerini belirleyen dinamikler zamanla önem kazanmıştır.

 • Değer odaklı tıp yaklaşımı ile hastaların ve hastalığın tüm aşamaları gözden geçirilip, aksayan noktalarda iyileştirme çalışmaları düzenlemek neredeyse rutin bir işleyiş haline gelmiş durumdadır.

 • Bu bağlamda önemli unsurlardan biri olan hasta takibi giderek önem kazanmıştır ve teknolojik gelişmelerin de yardımıyla hasta ve hastalık takibi geçtiğimiz dekatlara göre önemli artış göstermiştir.

Yapay Zeka

 • En basit ifadeyle yapay zeka (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir.

 • Yapay Zeka, herhangi bir özel biçim veya işlevden ziyade süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi yeteneği ve süreciyle ilgilidir.

 • Amaç insan yeteneklerini belirgin şekilde geliştirmek ve bunlara katkıda bulunmaktır. 

Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Uygulamaları

 • Sağlık hizmetlerinde yapay zeka uygulamaları için ayrılan bütçeler geçtiğimiz 8 yıl içerisinde neredeyse 20 kat artmıştır. Dahası sağlık alanında yapay zeka destekli potansiyel  tüm uygulamalara bakıldığında değerinin çok daha fazla olduğu görülmektedir.

Sağlık Alanında YZ kullanımı

 • Tanı ve tedavide uygulama için erken evrede görülen zorluklara rağmen YZ’nın bu alanlarda kendini kanıtlayacağı beklenmektedir.

 • Özellikle görüntü analizi, konuşma ve yazı tanıma özellikleri tanı ve hasta iletişiminde kullanılmaktadır bu uygulamaların kullanımı artacaktır.

Sağlık alanında YZ uygulamaları adaptasyonu için aşılması gereken bazı engeller mevcuttur

Adaptasyonun yaygınlaşması için uygulamalar

 • Düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmalı,
 • Elektronik kayıt sistemlerine entegre edilmeli
 • Standart çalışma prensipleri oluşturulmalı,
 • Klinisyenlere eğitimleri verilmeli ve
 • Düzenli güncel kalmaları sağlanmalıdır.

Pandemi katalizör görevi gördü mü ?

 • Tüm dünyayı önemli ölçüde etkileyen Covid-19 pandemisi uzaktan hasta takibinin önemini hatırlatırken bu alanda ypaılan inovasyonlar için zorunlu bir katalizör görevi görmüştür.

Peki Sağlık Sektörü için anlamı nedir ?

 • Mckinsey’in yaptığı çalışmaya göre, sağlıkta yapılan işlerin %30’u bu teknolojileri kullanarak uzaktan gerçekleştirilebilir durumdadır.

×

Ask Speakers